Menu

Den Grønne Tråd

Baggrund:
Hedensted IF arbejdede i 2010/2011 på flere områder med at få tegnet klubbens profil både internt i klubben, over for trænere, kontaktpersoner, spillere m.fl. men også eksternt. Hvad skulle vi kendes for og hvad er Hedensted IF's værdier?

Én af opgaverne i dette arbejde var at få lavet en tråd fra børnefodbolden til ungdomsfodbolden. Klubbens nuværende meget positive situation og enorme udvikling sammen med aldersrelateret træning fra DBU og så ideer udsprunget i hverdagen, har dannet baggrund for "Den Grønne Tråd".

Formål:
Formålet er grundlæggende at få nedfældet klubbens sportslige værdier og holdninger og udbredt dette til alle i klubben. Samtidig er det formålet at skabe en linje i den daglige træning, så børn og unge udvikles på netop det niveau, de befinder sig på - med spilleren i centrum.

Vi skal skabe og fastholde spillere, så drengene og pigerne har evnerne og lysten til at spille på HIF's hhv. herre- og dameseniorhold på alle niveauer.

Samtidig skal "Den Grønne Tråd" hjælpe nye trænere med at blive integreret i klubben. Hvor trænerhåndbogen beskriver alle de praktiske ting, da beskriver "Den Grønne Tråd" den sportslige del af klubben. "Den Grønne Tråd" skal være et dynamisk værktøj, og det er vores ønske, at alle trænere bakker op omkring det og hjælper til med at udvikle og gøre "Den Grønne Tråd" bedre.

Læs mere om "Den Grønne Tråd" i denne pfd.

OBS: Senest revideret januar 2013.

Luk